ติดต่อเรา

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

เลขที่ 900 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท
บ้านท่าบ่อ ต.แจระแม
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
E-mail: spbket10@gmail.com

Tel: 045-435134
Fax: 045-435133