ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง (ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 )

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง (ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 )1. พนักงานบริการ (โสตทัศนศึกษา, ช่างทั่วไ […]

Nicky

30 ธันวาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 )

ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ […]

yenrudee sriprom

28 ธันวาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 )

ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา สถาน […]

yenrudee sriprom

25 ธันวาคม 2563

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (พนักงานโสตทัศนศึกษา และพนักงานขับรถ)

ประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (16-24 ธันวาคม 2563)1. พนักงานบริการ (โสตทัศนศึกษา, ช่างทั่วไป, บริกา […]

yenrudee sriprom

15 ธันวาคม 2563

ตั้ง นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ปฏิบัติหน้าที่เป็นโฆษก ศบค.

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบา […]

yenrudee sriprom

27 มีนาคม 2563