[27 พ.ค. 63] ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10

yenrudee sriprom

27 พฤษภาคม 2563

[14 พ.ค. 63] ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อม ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2563

14 พ.ค. 2563

yenrudee sriprom

14 พฤษภาคม 2563