[22 เม.ย. 63] ผตร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.ศรีสะเกษ ติดตามสถานการณ์ COVID-19

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามสถานการณ์ COVID-19

yenrudee sriprom

23 เมษายน 2563

[21 เม.ย. 63] ผตร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.อำนาจเจริญ ติดตามสถานการณ์ COVID-19

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามสถานการณ์ COVID-19

yenrudee sriprom

22 เมษายน 2563

[20 เม.ย. 63] ผตร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.อุบลราชธานี ติดตามสถานการณ์ COVID-19

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์ COVID-19

yenrudee sriprom

21 เมษายน 2563

[9 เม.ย. 63] ผตร. ประชุม EOC Conference สู้ภัย COVID-19 (ครั้งที่ 3)

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC) เพื่อติดตามสถานการณ์ COVID-19

yenrudee sriprom

9 เมษายน 2563

[4 เม.ย. 63] ผตร. ประชุม EOC Conference สู้ภัย COVID-19 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม VDO Coference หัวข้อ เพื่อติดตามสถานการณ์ COVID-19 ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และภัยสุขภาพ EOC เขตสุขภาพที่ 10

yenrudee sriprom

3 เมษายน 2563

ตั้ง นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ปฏิบัติหน้าที่เป็นโฆษก ศบค.

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบา […]

yenrudee sriprom

27 มีนาคม 2563

[25 มี.ค. 63] ผตร. ประชุม EOC Conference สู้ภัย COVID-19 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม EOC เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อเ […]

yenrudee sriprom

26 มีนาคม 2563

[16 มี.ต. 63] ผตร. เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และอบรมเชิง […]

yenrudee sriprom

24 มีนาคม 2563

[13 มี.ค. 63] ฝึกซ้อมแผนเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข COVID-19 ระดับเขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 13 มีนาคม 2563เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเ […]

yenrudee sriprom

24 มีนาคม 2563

ประชุมเตรียมข้อมูลก่อนรายงานประจำวันสถานการณ์โรค COVID-19

วันที่ 9 มีนาคม 2563เวลา 08.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่10 ในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมเตรียมข้อมูลก่อนราย […]

yenrudee sriprom

24 มีนาคม 2563

ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัย COVID-19

วันที่ 6 มีนาคม 2563เวลา 10.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่10 และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรม &#8 […]

yenrudee sriprom

24 มีนาคม 2563
1 2 3