[15 ก.ค.63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เตรียมรับ นายกรัฐมนตรี

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

yenrudee sriprom

15 กรกฎาคม 2563

[10 ก.ค.63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานสรุปตรวจราชการ กรณีปกติ 2/2563 จ.อำนาจเจริญ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

yenrudee sriprom

10 กรกฎาคม 2563

[8 ก.ค.63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

yenrudee sriprom

8 กรกฎาคม 2563

[3 ก.ค.63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

Nicky

3 กรกฎาคม 2563

[29 มิ.ย.63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 4/2563

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

yenrudee sriprom

1 กรกฎาคม 2563

[26 มิ.ย. 63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานสรุปตวจราชการ รอบ 2/2563 จ.ศรีสะเกษ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร และคณะผู้นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10

yenrudee sriprom

1 กรกฎาคม 2563

[25 มิ.ย. 63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมรพ.กันกันทลักษ์ และรพ.สต.บ้านนา ในการตรวจราชการรอบ 2/2563 จ.ศรีสะเกษ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร และคณะผู้นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10

yenrudee sriprom

1 กรกฎาคม 2563

[25 มิ.ย. 63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมเรือนจำกันทรลักษ์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ในการตรวจราชการรอบ 2/2563 จ.ศรีสะเกษ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร และคณะผู้นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10

Nicky

25 มิถุนายน 2563

[21 มิ.ย. 63] ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขประชุมการตรวจเยี่ยมและติดตามนโยบายกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร และคณะผู้นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10

Nicky

21 มิถุนายน 2563

[19 มิ.ย. 63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานสรุปตรวจราชการรอบ 2/2563 จ.อุบลราชธานี

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร และคณะผู้นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10

yenrudee sriprom

19 มิถุนายน 2563

[10 มิ.ย. 63] สธน.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงาน และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้ จ.อำนาจเจริญ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงาน และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19

yenrudee sriprom

11 มิถุนายน 2563

[28 พ.ค. 63] ร่วมพิธีทำบุญและตั้งศาลพระภูมิพระชัยมงคลและศาลเจ้าที่ โรงพยาบาลสนาม

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญและตั้งศาลพระภูมิพระชัยมงคลและศาลเจ้าที่ โรงพยาบาลสนาม ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

yenrudee sriprom

28 พฤษภาคม 2563

[8 พ.ค. 63] ผตร. ประชุม EOC Conference สู้ภัย COVID-19 (ครั้งที่ 4)

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC) เพื่อติดตามสถานการณ์ COVID-19

Nicky

13 พฤษภาคม 2563

[12 พ.ค. 63] ผตร. ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

yenrudee sriprom

12 พฤษภาคม 2563

[6 พ.ค. 2563] ผู้ตรวจ เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์ EOC Covid-19 จังหวัดยโสธร

6 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ( […]

Nicky

6 พฤษภาคม 2563

[6 พ.ค. 2563] รองนายกฯ/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวน้องทิพย์เด็กหญิงที่มีอาการตาอักเสบวัย 4 ขวบ จ.อุบลราชธานี

6 พฤษภาคม 2563 วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธงชัย กีรติห […]

Nicky

6 พฤษภาคม 2563

[6 พ.ค. 2563] รองนายกฯ/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโรคCOVID-19 ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

6 พฤษภาคม 2563 วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธงชัย กีรติห […]

Nicky

6 พฤษภาคม 2563

[23 เม.ย. 63] ผตร. ร่วม Conference จ.อุบลราชธานี ติดตามสถานการณ์ COVID-19

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมประชุม Conference จ.อุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์ COVID-19

yenrudee sriprom

23 เมษายน 2563
1 2 3