[18 พ.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน สาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 7 ประจำปี 2563

[10 – 11 ก.ย. 63] นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ในการเขียนแผนการลงทุน สำหรับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2563

student_peck

18 พฤศจิกายน 2563