[6 พ.ค. 2563] ผู้ตรวจ เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์ EOC Covid-19 จังหวัดยโสธร

6 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ( […]

Nicky

6 พฤษภาคม 2563

[6 พ.ค. 2563] รองนายกฯ/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวน้องทิพย์เด็กหญิงที่มีอาการตาอักเสบวัย 4 ขวบ จ.อุบลราชธานี

6 พฤษภาคม 2563 วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธงชัย กีรติห […]

Nicky

6 พฤษภาคม 2563

[6 พ.ค. 2563] รองนายกฯ/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโรคCOVID-19 ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

6 พฤษภาคม 2563 วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธงชัย กีรติห […]

Nicky

6 พฤษภาคม 2563
1 2 3