[27 พ.ค. 63] ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10

yenrudee sriprom

27 พฤษภาคม 2563
1 5 6 7 9