[25 มี.ค. 63] ผตร. ประชุม EOC Conference สู้ภัย COVID-19 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม EOC เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อเ […]

yenrudee sriprom

26 มีนาคม 2563

[16 มี.ต. 63] ผตร. เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และอบรมเชิง […]

yenrudee sriprom

24 มีนาคม 2563

[13 มี.ค. 63] ฝึกซ้อมแผนเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข COVID-19 ระดับเขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 13 มีนาคม 2563เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเ […]

yenrudee sriprom

24 มีนาคม 2563

ประชุมเตรียมข้อมูลก่อนรายงานประจำวันสถานการณ์โรค COVID-19

วันที่ 9 มีนาคม 2563เวลา 08.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่10 ในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมเตรียมข้อมูลก่อนราย […]

yenrudee sriprom

24 มีนาคม 2563

ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัย COVID-19

วันที่ 6 มีนาคม 2563เวลา 10.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่10 และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรม &#8 […]

yenrudee sriprom

24 มีนาคม 2563
1 8 9 10